Opinie

Laat u de landverraders ons land verder kapotmaken?

Geschreven door Dick Bijl, Hans Siepel

Bij veel kiezers waren de verwachtingen over het niveau van de lijsttrekkers van de mainstream-politieke partijen in de verkiezingsstrijd niet hoog gespannen. We hebben ze in de coronajaren immers leren kennen als vijanden van mens en samenleving.

 

De schade die het CDA, CU, GroenLinks/PvdA, D66, VVD met hun kapot moreel kompas in de coronajaren hebben aangericht is in het naoorlogse Nederland ongekend. Velen kunnen deze ‘lachebekjes’ in de verkiezingsstrijd om die reden niet meer zien of horen. En al helemaal niet omdat geen van deze partijen aan de kiezers in deze campagne verantwoording aflegt over de ongekende maatschappelijke destructie waarvan zij de mede-architecten zijn.

 

Het gaat maar door met die holle retoriek

Geen woord van excuus uit het Rob Jetten-mondje over de door zijn partij gebezigde haattaal en de vele vaccinslachtoffers, uitgedrukt in de oversterftecijfers, die op het door hen zo bewonderde medisch-wonder-slagveld zijn gevallen. Maar in deze campagne wel weer haattaal naar andersdenkenden en een superioriteitsattitude die in de geschiedenisboekjes tot menig gruwelverhaal heeft geleid. Wie nog twijfelde, weet nu toch beter.

D66 is dé club van moreel kreupelen en politieke inquisiteurs die niet malen om een leugen meer of minder. Liegen en bedriegen, omdraaien van de realiteit. Jetten waagde het in het Jeugdjournaal van 20 november zich te presenteren alsof zijn partij er voor de jongeren staat. Nee, het is precies omgekeerd. D66 heeft de jongeren tot zondebok gemaakt met veel psychisch leed tot gevolg. En nu zeggen dat ze er voor de jongeren zijn; pleur toch op.

Ook CU-leider Mirjam Bikker zwijgt over haar duistere politieke kanten en weigert haar politieke corona-zonden, met de dood als gevolg, op te biechten. En dan de CDA-man Bontenbal, door menig politieke duider geprezen als een nieuw politiek licht, spreekt woorden over herstel van vertrouwen. Met in zijn binnenzak een Twitterberichtje met een doodswens voor de ‘domme’ niet-gevaccineerden. De Bijbelse Farizeeën kunnen bij deze Bontenbal en Mirjam Bikker niet in de schaduw staan.

De kiezers zijn deze schanddaden van de regeringspartijen nog niet vergeten. Ze staan allemaal op verlies. Vooral D66, CU en het CDA betalen 22 november de prijs voor hun politieke misdaden.

 

Klimaatredders en wegkijkers

En dan Timmermans van de nieuwe GroenLinkse-‘arbeiders’-club van de klimaatredders. Aanvoerder van twee partijen die niets op hebben met mensen die andersdenkend zijn – en die met groot machtsvertoon en gespeend van elke vorm van moraliteit, historisch besef en oprechte compassie uit de samenleving bonjouren. Dat is hun definitie van ‘bestaanszekerheid’. Het kan allemaal in dit politieke verdorde landschap zonder waterputten van fatsoen en politieke moraal.

Mede mogelijk gemaakt door ander gezelschap, dat de woorden fatsoen en oprechtheid in diepe en inmiddels ontoegankelijke laden heeft opgeborgen. U kent ze wel, de ‘hoogopgeleide’ parlementaire journalisten en duiders. Het gezelschap dat met groot enthousiasme aan de corona-politiek heeft meegeholpen. Geen één kritische vraag is door hen gesteld over de coronatijd. Wat een politiek landschap toch…

 

Hoofdaannemer maatschappelijke destructie: VVD

Uiteraard zijn er naast het coronadossier nog tal van andere onderwerpen waar dé politiek haar ware aard van liegen, bedriegen en diep moreel verval heeft laten zien. Met telkenmale hetzelfde resultaat: vernietigde mensenlevens en een beschadigde samenleving.

Hoofdaannemer van deze maatschappelijke destructie is toch wel de VVD. Dertien jaar beheerde deze liberale club met opperhoofd Rutte het Torentje. Geschiedschrijvers zullen straks met verbazing – en lichte verbijstering – op deze politieke jaren terugkijken. Met de kernvraag hoe het toch mogelijk was dat deze club ongestoord zijn gang kon gaan met het afbreken van de Nederlandse samenleving in naam van leugens en bedrog.

Nu was er nog een greintje hoop bij sommigen dat met het vertrek van Rutte en de wisseling van de politieke wacht een frisse en oprechte nieuwe morele wind uit liberale hoek zou gaan waaien. Dat het politiek moreel verval een halt zou worden toegeroepen. Vergeet dat maar. Wie de VVD-campagne met de nieuwe lijsttrekker Dilan Yesilgöz ziet, wordt het zwaar te moede. Om te beginnen de absolute leegheid van de campagne. Inhoud? Geen. Oprechtheid? Nergens te bekennen. Kritische zelfreflectie? Die is er ook niet. Maar wel loze reclameslogans, zoals ‘ik sta naast u’. Aangevuld met, ja met wat eigenlijk. Ideeën? Dat niet. Visie? Ook niet.

Wat dan wel?

Yesilgöz had het boekje van Sigmund Freud over de psychopathologie van het alledaagse leven nog niet gelezen, maar haar communicatieadviseurs wel – en zij gaan gewoon op dezelfde voet verder. Niet ingaan op welke schade is toegebracht aan jongeren, durft Yesilgöz gewoon te zeggen dat ze naast de jongeren staat. Wat  een leugens, wat een bedrog. Wat een schaamteloosheid. Geen wonder dat zij lijststrekker mocht worden, ze kan net zo goed liegen als Rutte. Yesilgöz kan als VVD’er goed liegen, maar ze kan nog beter veinzen.

Is Nederland nog niet kapot genoeg? Er mag nooit meer een VVD’er premier van dit land worden.

Het zijn vooral ouderen en ook met name vrouwen die Rutte zo’n aardige man vinden en daarom op hem stemmen. Let wel, Rutte liet zijn moeder sterven in een verpleeghuis op advies van veeartsen! Zo’n aardige man toch…

Zoals vaker bij de VVD gebeurt, worden politici en bewindsvoerders geselecteerd op hun uiterlijk, dat scoort zo goed voor de bühne. We weten ook wat deze lieden uiteindelijk tot stand hebben gebracht en wat ze na hun ministerschap hebben gedaan. Denk aan Smit-Kroes, Schippers, Van Nieuwenhuizen. Ze gaan elders verder met het kapotmaken van de samenleving ter meerdere eer en glorie van zichzelf.

Staat u toe dat deze club landverraders ons land nog verder kapotmaakt? Het lijkt ons niet de aangewezen weg.

 

Tijdens de coronapandemie zijn in Nederland de democratie, de wetenschap, de journalistiek en de rechtspraak zwaar beschadigdIn ons recent verschenen boek Landverraad beschrijven we hoe dit is gebeurd. Met liegen, vergeten, bedriegen, nog eens liegen, overdekken met het tegendeel, opnieuw liegen, bluffen, vergeten en gedaanteverwisselingen hebben de neoliberalen ons land gesloopt.

Landverraad kost € 20. U kunt hier een gesigneerd exemplaar bestellen. Meer over Landverraad leest u hier.

 

Over de auteur

Dick Bijl

Dick Bijl is oud-huisarts en epidemioloog. Hij is president van de International Society of Drug Bulletins en was jarenlang hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin, een tijdschrift dat onafhankelijk nieuwe farmaceutische producten evalueert voor artsen en apothekers. Bijl schreef meerdere boeken, zoals Het Pillenprobleem en Griep – prikken, slikken of heel voorzichtig niets doen?. Hij promoveerde in 2006 aan de Vrije Universiteit.

Over de auteur

Hans Siepel

Hans Siepel werkte, na zijn studie politicologie in Nijmegen, bij de Tweede Kamerfractie van de PPR en Groen Links. In 1992 stapt hij over naar de NS en werd daar hoofd van de communicatieafdeling. In 1997 werd hij plaatsvervangend hoofd van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Nu is hij actief als trainer op het gebied van crisiscommunicatie, schrijver en spreker.