Ondersteun ons

Als u OverNu waardeert, het geld kunt missen en ons graag financieel wilt ondersteunen, dan kan dat natuurlijk. We kunnen het geld goed gebruiken. Bij de instandhouding en uitbreiding van OverNu zijn nu eenmaal kosten gemoeid.

Doneren kan op rekeningnummer NL17 INGB 0101 6463 05, ten name van ‘OverNu’ en onder vermelding van ‘Donatie’.