Uitgelicht

‘Ongepaste censuur door YouTube’ treft Institute for Scientific Freedom – eventjes…

Geschreven door Redactie

Via de website BrokenMedics.com verspreidt het Institute for Scientific Freedom sinds 1 september 2023 podcasts over de kwalijke staat waarin het mondiale systeem van medische zorg verkeert – en waardoor de misstanden in de medische zorg nu, na kanker en hart- en vaatziekten, de belangrijkste doodsoorzaak zijn geworden. In een begeleidende nieuwsbrief vertelt BrokenMedics over de censuur door videoplatform YouTube. YouTube, onderdeel van het Google-concern, kwam al 7 minuten na publicatie van een podcast in actie.

 

“Binnen 7 minuten nadat we ze hadden geüpload, kregen onze podcasts een label met een link naar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)”, aldus de redactie van BrokenMedics. “Maar sommige informatie van de WHO was twijfelachtig.” In een aantal podcasts – deze en deze, om precies te zijn– kwam de bedenkelijke kwaliteit van de WHO-boodschappen aan de orde.

De gelinkte pagina van de WHO beweerde onder meer dat iedereen zich zou moeten laten vaccineren tegen Covid-19. “Wat zijn de voordelen van vaccinatie tegen Covid-19?”, schrijven de redacteuren. “Bij elke medische ingreep zouden we ons altijd moeten afvragen wat de voordelen en nadelen zijn. De vaccins hebben mensen gedood door onder meer myocarditis en trombose.”

Volgens de WHO “kan vaccinatie uw leven redden. Covid-19-vaccins hebben miljoenen levens gered.” BrokenMedics vraagt zich af wat het bewijs hiervoor is. “De vaccins zijn niet bijzonder effectief omdat het virus muteert.”

Nog meer ‘informatie’ van de WHO: “Overweeg om beschermende en preventieve gedragingen te blijven volgen, zoals afstand houden en een masker dragen in drukke en slecht geventileerde ruimtes.” Ook voor dat advies is de wetenschappelijke onderbouwing discutabel, vindt BrokenMedics. “Gerandomiseerde onderzoeken hebben geen effect van mondkapjes aangetoond.”

Hetzelfde geldt voor het advies van de WHO aan personen die al eens Covid-19 hebben gehad om zich, na de infectie, alsnog te laten vaccineren. Vaccinatie zou beschermen tegen ernstige gevolgen van een toekomstige Covid-19-infectie en de immuniteit na de recente infectie mogelijk verlengen. Bovendien zou hybride immuniteit, als gevolg van vaccinatie én infectie, superieure bescherming bieden tegen de huidige zorgwekkende virusvarianten. “Dit is niet gedocumenteerd”, riposteert BrokenMedics. “En veel onderzoekers betwijfelen of het juist is.”

Om optimale bescherming te garanderen, adviseert de WHO de lezers van zijn teksten om de Covid-19-vaccins en boosters te halen die gezondheidsautoriteiten aanbevelen. BrokenMedics werpt tegen dat nooit is bewezen dat boosters gunstig zijn. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA heeft zelfs gewaarschuwd dat boosters schadelijk kunnen zijn, omdat ze het immuunsysteem kunnen verzwakken.

 

Link verwijderd

Bij beide hierboven genoemde podcasts verwijderde YouTube binnen een paar uur het label dat verwees naar de WHO. Uitleg bleef achterwege. “We speculeren dat YouTube zich mogelijk zorgen maakt over zijn reputatie”, schrijven de redacteuren van BrokenMedics. “We interviewden twee van de meest deskundige personen ter wereld op het gebied van vaccins. Wat zij vertelden was gebaseerd op degelijke wetenschap, maar in zekere zin in tegenspraak met de aanbevelingen van de WHO.”

In één van die podcasts deed Martin Kulldorf, als hoogleraar verbonden aan de universiteit van Harvard, een boekje open over de schadelijke gevolgen van lockdowns, mondkapjesverplichtingen, de censuur en wetenschappelijke oneerlijkheid.

In een andere podcast vertelde prof Christine Stabell Benn van de University of Southern Denmark over de complexiteit van vaccins. Sommige vaccins verminderen de totale sterfte, andere vaccins verhogen de sterfte – en Covid-19-vaccins worden te veel gebruikt.

 

Vrijheid van meningsuiting

BrokenMedics herhaalt in zijn nieuwsbrief dat het zich met hand en tand verzet tegen censuur. De redacteuren citeren de Westminster Declaration. “We schrijven als journalisten, kunstenaars, auteurs, activisten, technologen en academici om te waarschuwen voor toenemende internationale censuur die eeuwenoude democratische normen bedreigt… Vrije meningsuiting is onze beste verdediging tegen desinformatie.”

De redacteuren beroepen zich ook op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948): “Eenieder heeft het recht op vrijheid van gedachte, geweten en meningsuiting; dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren zonder inmenging en om inlichtingen en denkbeelden door welk middel en in welke vorm ook te ontvangen en door te geven.”

“Hoe is het mogelijk dat mensen dit zijn vergeten?”, vraagt BrokenMedics zich af.

 

Op Twitter/X

BrokenMedics is actief op Twitter/X als @brokenmedics. De drijvende krachten achter het kanaal zijn Peter Gøtzsche (op Twitter/X actief als @PGtzsche1) en Maryanne Demasi (@MaryanneDemasi). Wie BrokenMedics wil steunen, kan het kanaal volgen en hun berichten retweeten.

 

Missie

De missie van BrokenMedics is identiek aan de missie van het Institute for Scientific Freedom. “We streven naar het behoud van eerlijkheid en integriteit in de wetenschap en willen bijdragen aan een betere gezondheidszorg waarvan meer mensen kunnen profiteren, waarvan ze minder schade zullen ondervinden en waardoor meer mensen langer in goede gezondheid zullen leven”, schrijft BrokenMedics. “Om deze missie verder te bevorderen, zullen we invloed moeten uitoefenen op het publieke discours – zonder censuur.”

“We interviewen vooraanstaande onderzoekers, wetenschapsjournalisten, consumentenbelangenbehartigers en anderen die aangeven hoe het beter kan – en hoe we onze kansen op een lang en gelukkig leven kunnen verhogen.”

 

Over de auteur

Redactie

Redactie Over Nu