Opinie

D66 las Freud | ‘Dat kunnen wij beter dan Rutte’

Geschreven door Dick Bijl

Het gebeurt steeds vaker dat de banaliteit van het kwaad zich zo overduidelijk manifesteert als enige dagen geleden in een stuk dat van de tekentafel van de communicatieadviseurs van D66 was gegleden. Het ging om een manifest dat agressie en woede moest verminderen. Mijn eerste reactie was natuurlijk: prima, maar wat moet D66 hiermee?

 

Zur Psychopathologie des Alltagslebens is het boek dat Sigmund Freud in de vorige eeuw schreef over de neurotische mechanismen waarmee mensen zich staande proberen te houden in het leven van alledag. Belangrijke mechanismen zijn uiteraard vergeten, opnieuw vergeten en nogmaals vergeten en er geen actieve herinnering aan hebben, maar ook overdekken door het tegendeel, liegen en bedriegen. Ik heb in een van mijn vorige columns het een en ander al in verband gebracht met het gedrag van Mark Rutte en zijn partij. Bij D66 dachten ze dat ze dat wel beter konden. En terecht, want in D66 zitten zo mogelijk nog meer volstrekte idioten, leugenaars, ophitsers en bedriegers.

D66 heeft zich in de pandemie geopenbaard als een partij van roekeloze democratiepiraten,  die alles in het werk stelt om nooit haar ongelijk toe te hoeven geven. Het boek van Freud bevat daar vele formules voor. De gewezen partijleider Kaag die niets van economie en financiën weet,  mocht miljarden euro’s onverantwoord uitgeven en mag hierover niet ondervraagd worden.

Kaag zoekt ruzie met mensen en boeren in het prachtige Twentse dorp Diepenheim en presenteert dat, in samenwerking met de publieke omroep, alsof de boeren ruzie met haar zoeken. Overdekken door het tegendeel heet dat. Mijn idee is dat alleen de publieke omroep enig geloof hecht aan de intenties van Kaag. Deze zeldzaam doortrapte politicus moet zo snel mogelijk weg uit de politiek.

 

Ophitser

De grootste ophitser van allemaal, Jan Paternotte, heeft in het geheel geen medisch inhoudelijke of wetenschappelijke kennis, maar doet wel net of hij deze bezit. Ik dicht hem niet de verstandelijke vermogens toe die tot het opstellen van het manifest zou kunnen bijdragen noch het empathisch vermogen. Maar hij heeft wel het talent van een onvervalste ophitser, zo een die in allerlei fascistische en dictatoriale staten graag en snel carrière maakt.

Nergens maar dan ook helemaal nergens heeft dit genie iets verstandigs in de pandemie naar voren gebracht. Dat ophitsers graag autoriteiten napraten is bekend.

Paternotte is de vleesgeworden banaliteit van het kwaad. Het komt hem zeer van pas dat hij ongeveer het empathisch vermogen van een regenworm heeft. Daar wordt bij D66 ook op geselecteerd. Je komt de partij niet in als je empathisch vermogen hebt, ook niet als je de schijn van empathie probeert op te houden. Dan ga je maar naar de VVD.

In Psychopathologie van het alledaagse leven beschreef Freud beschreef de kenmerken van Paternotte onder meer in het hoofdstuk Determinismus, Zufalls und Aberglauben. Zonder enige kennis roeptoetert Jan over zaken die hij niet begrijpt. Je kunt deze man alles wijsmaken en veeartsen, vooral die uit Rotterdam, zagen dat ook al snel: deze man kunnen wij gebruiken om ons doel te bereiken, namelijk angstzaaien en mensen tegen elkaar ophitsen.

Ik heb al het een en ander over D66 ministers, zoals Robbert Dijkgraaf, geschreven. Er zitten echter zoveel onvervalste leugenaars en bedriegers in dit kabinet, zoals Ernst Kuipers en Kajsa Ollongren (‘met waterpistolen kun je toch ook schieten’), dat er geen beginnen aan is.

 

Verrijking

Maar de belangrijkste ’dief van de democratie en wetenschap’ is Alexander Rinnooy Kan. Hij was de buikspreekpop van ondernemend Nederland en is bekend van het stimuleren van de ondernemende universiteit.

Toen de overheid zich terugtrok als belangrijke financier van wetenschappelijk onderzoek zag Rinnooy Kan een gat in de markt: het bedrijfsleven als financier van onderzoek. We weten waar dit toe heeft geleid, vooral in Rotterdam. Financieel belangen verstrengelde onderzoekers kregen in veel segmenten van het medisch-wetenschappelijk onderzoek de touwtjes in handen. Zo kon het gebeuren dat een Rotterdamse club veeartsen tijdens deze en de vorige pandemie een grote rol speelden in het verspreiden van nepnieuws en het propageren van niet of onvoldoende werkzame antivirale middelen, zoals Tamiflu en pandemische influenzavaccins, en het zichzelf verrijken met publieke middelen.

De schade die deze lieden hebben aangericht in het afnemende vertrouwen van de bevolking in de medische wetenschap is zeldzaam groot. Samen met Dijkgraaf zullen zij de medische wetenschap helemaal kapotmaken. Als veeartsen op de stoel van huisartsen en medisch-specialisten zijn gaan zitten, is hun doel bereikt.

Deze Rinnooy Kan had ik in 2016 uitgenodigd om te spreken op het symposium van het Geneesmiddelenbulletin, dat toen 50 jaar bestond. Hij wilde zeker spreken, maar dat kostte € 15.000 voor een half uur… Maar dan had je ook wat, dachten we.

Inderdaad bleek Rinnooy Kan een goede spreker, die zijn verhaal uitstekend uit zijn hoofd had geleerd. Maar hij voelde zich niet thuis bij de andere sprekers. Hij dacht dat hij in Noord-Korea was beland. Onder die sprekers waren nationaal en internationaal vermaarde onafhankelijke wetenschappers, zoals Peter Gøtzsche, Joel Lexchin, Barbara Mintzes en Trudy Dehue. Je moet het lef maar hebben. Want daar schort het niet aan bij D66, dat nergens verstand van heeft, maar toch overal een mening over heeft. Freud schrijft in meerdere hoofdstukken over deze pathologische vermogens: Irrtümer, Kombinierte Fehlleistungen en Das Versprechen.

 

Afbraak

Ten slotte, de rechtspraak. Het laatste bolwerk dat ons behoort te beschermen tegen activiteiten die de democratie en de onafhankelijke wetenschap bedreigen. Dat zou je denken, maar deze groep is vrijwel volledig geïnfiltreerd door D66. Kortom, het recept voor ongebreidelde afbraak van de rechtsstaat.

De communicatiemensen van D66 sturen ongekend brutale en pathologische boodschappen het land in die het vertrouwen in de politiek, de democratie en de wetenschap volledig zullen elimineren. De zin- en doelloosheid van dergelijke mensen zijn onbeschrijfelijk. Het moge duidelijk zijn wat mijn boodschap is. D66 is samen met de VVD de grootste afbreker van de democratie en de wetenschap. En als burgers niet snel ingrijpen met hun stembiljetten, dan zullen deze neoliberale schuinsmarcheerders het land volledig naar de verdommenis helpen.

 

Over de auteur

Dick Bijl

Dick Bijl is oud-huisarts en epidemioloog. Hij is president van de International Society of Drug Bulletins en was jarenlang hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin, een tijdschrift dat onafhankelijk nieuwe farmaceutische producten evalueert voor artsen en apothekers. Bijl schreef meerdere boeken, zoals Het Pillenprobleem en Griep – prikken, slikken of heel voorzichtig niets doen?. Hij promoveerde in 2006 aan de Vrije Universiteit.