Overheid

De belangrijkste bijeenkomst in de recente geschiedenis die nooit plaatsvond

Geschreven door Dick Bijl

In een brief aan het Witte Huis waarschuwde de epidemioloog John Ioannidis president Donald Trump tegen het “langdurig platleggen van het land en het hierdoor in gevaar brengen van veel levens”. Hij vroeg om een spoedvergadering waarin alle belangrijke partijen in de uitvoerende macht een broodnodige second opinion konden krijgen, geleverd door een “divers panel van de beste experts ter wereld.”

 

Dit stond in Ioannidis’ brief aan Trump

“Dr. Ioannidis heeft een groep onderzoekers van wereldfaam verzameld die bijdragen kunnen leveren aan het oplossen van de grote problemen van COVID-19 waarvoor we ons gesteld zien. Deze onderzoekers kunnen in een tussentijdse inventarisering op basis van data en wetenschap een beter beeld geven van het aantal besmette mensen. Dat aantal is groter dan wat tot nu toe gedocumenteerd is. Deze aanpak zal het land behoeden voor ernstige schade, in tegenstelling tot het huidige beleid, dat voor zeer lange tijd het land wil sluiten en veel in gevaar brengt.

Het doel van deze inventarisatie is om aan de hand van de meest betrouwbare gegevens de beste manier te vinden om meer levens te redden en tegelijkertijd ernstige schade aan de Amerikaanse economie te voorkomen. De wetenschappers zijn bereid om persoonlijk naar het Witte Huis te komen of deel te nemen aan een videoconferentie.”

Het beoogde panel bestond uit:

Jeffrey Klausner, MD MPH – op dit moment Professor of Clinical Population and Public Health Sciences bij de USC, in 2020 als hoogleraar verbonden aan de UCLA
Art Reingold – Professor of epidemiology bij de School of Public Health in Berkeley
Jay Bhattacharya, MD, PhD – Professor of Medicine bij Stanford  University, research associate bij de National Bureau of Economics Research
James Fowler, PhD – Professor of Infectious Diseases and Global Public Health bij het UCSD
Sten H. Vermund, MD, PhD – Dean van de Yale School of Public Health (2017-2022)
David L. Katz, MD, MPH – oprichter van het Yale University’s Yale-Griffin Prevention Research Center
Michael Levitt, PhD – Nobelprijswinnaar, Professor of Structural Biology bij Stanford
Daniel B. Jernigan, MD, MPH – Directeur van de Influenza Division van het National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD) van de CDC.

 

Ging niet door

De bijeenkomst die was georganiseerd en gepland stond voor het voorjaar van 2020 vond nooit plaats. Waarom niet? Stephanie Lee, een journalist van dubieus allooi, bracht berichten de wereld in die de bijeenkomst frameden als een losse flodder en de betrokken wetenschappers afschilderden als nutteloze bemoeials.

In een commentaar van het Brownstone Instituut wordt gesteld dat we maandenlang moesten geloven dat de nieuwe, autoritaire benadering die de overheid propageerde unaniem werd gedragen en dat de ‘wetenschap gesetteld was’. Toch zien we nu dat een aantal van de beroemdste wetenschappers in de wereld het niet helemaal eens was met ‘de wetenschap’. In werkelijkheid, weten we inmiddels, hadden prominente wetenschappers grote problemen met belangrijke elementen van die benadering. Zij zetten vraagtekens bij de gegevens en zij waren bezorgd over de lange termijneffecten van lockdowns op onze samenleving. Maar het stuk van Stephanie  Lee probeerde zelfs niet om de belangrijkste vraag te beantwoorden: ‘waarom?’

Al op 11 maart 2020 waarschuwde Ioannidis in een alarmerend artikel dat er een fiasco op komst was omdat de overheid beslissingen nam die niet waren onderbouwd door de beschikbare gegevens. Hij schreef daarna de hierboven geciteerde brief aan president Trump, via de staf van het Witte Huis.

Ioannidis verklaarde zichzelf: “Het was de bedoeling een team samen te stellen van topwetenschappers in epidemiologie, volksgezondheid, gezondheidsbeleid, populatie en sociale wetenschappen, sociale netwerken, modellering, gezondheidseconomie, economie, en luchtweginfecties. Wij wilden de leiding van het land en de Task Force helpen. De Task Force had sterren, wetenschappers van wereldformaat als Fauci, Redfield en Birx, maar hun in velerlei opzichten grote deskundigheid omvatte niet specifiek deze gebieden.”

Eind maart 2020 was er een volledige radiostilte van het Witte huis. Het was onduidelijk of de brief van Ioannidis Trump wel had bereikt. Hoe dan ook, Ioannidis kreeg geen uitnodiging voor een gesprek.

Brownstone vervolgt met de opmerking dat in de toekomst hele secties van bibliotheken gewijd zullen zijn aan de verbijsterende omvang van de vernietiging die werd veroorzaakt door paniekerige, pseudowetenschappelijke beslissingen over de volksgezondheid. Beslissingen die ons werden opgedrongen zonder fatsoenlijke discussie. En dat is wat deze bijeenkomst zou zijn geweest: een discussie.

Een kans om de leider van de vrije wereld bloot te stellen aan andere en betere ideeën over hoe om te gaan met de COVID-19-pandemie. Feit is dat ons allemaal in de derde week van maart 2020 allemaal zonder pardon een fundamenteel medisch mensenrecht werd ontzegd: een geïnformeerde second opinion, aldus Brownstone.

 

Overdreven

Ioannidis is de meest geciteerde medische wetenschapper en hoogleraar aan Stanford University, Californië. Al snel na het uitroepen van de pandemie door de WHO schreef hij artikelen waaruit naar voren kwam dat de ernst van de pandemie schromelijk overdreven werd.

In Pandemische chaos schreef ik dat na het afkondigen van de hoogste alarmfase de overheid inktzwarte scenario’s communiceerde op basis van rekenmodellen van onder meer de Britse epidemioloog Neil Fergusson van het Imperial College in Londen. John Ioannidis wees al snel op de onjuiste en achterhaalde gegevens waarop die scenario’s waren gebaseerd. In een publicatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit oktober 2020 berekende hij dat het sterftecijfer, de infection fatality rate (IFR) fors lager was dan geschat.

Ioannidis berekende dat wereldwijd de IFR tussen 0,00% en 0,31% lag, terwijl de WHO in maart 2020 nog schatte dat de IFR 3,4% zou bedragen. Ioannidis berekende de IFR opnieuw in april 2021 toen meer onderzoeken gepubliceerd waren. Toen concludeerde hij dat deze 0,15% bedraagt,  vergelijkbaar met de IFR van een ernstige griep. Uiteraard gaat het hier om geschatte gemiddelden.

Recent bevestigde John Ioannidis mij dat zijn globale berekening van de IFR nog steeds valide is. Dit neemt niet weg, zei hij, dat de IFR in de VS en Europa meer in de buurt van 0,3-0,4% ligt. Dat geldt ook voor Nederland. De laatste 6 maanden is de IFR substantieel afgenomen. De case fatality rate (CFR) (het aantal sterfgevallen/aantal vastgestelde infecties) bedraagt circa 0,1%. De laatste 2 maanden is het zelfs 0,05%. Ook gaf Ioannidis aan dat hij recent naar de leeftijdsspecifieke sterfte had gekeken en dat deze lager uitviel dan voorheen gedacht.

Wat hier voor de VS is beschreven, geldt uiteraard evenzeer voor de meeste Europese landen. De overheid vertrouwt haar eigen onafhankelijke wetenschappers niet, want die geven andere meningen dan de belangenverstrengelde onderzoekers die zogenaamd ‘de wetenschap’ vertegenwoordigen.

In de VS zullen meerdere rechtszaken volgen waarin de dubieuze rol van de overheidsdienaren zal worden onderzocht. Ik verheug me erop.

 

 

Over de auteur

Dick Bijl

Dick Bijl is oud-huisarts en epidemioloog. Hij is president van de International Society of Drug Bulletins en was jarenlang hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin, een tijdschrift dat onafhankelijk nieuwe farmaceutische producten evalueert voor artsen en apothekers. Bijl schreef meerdere boeken, zoals Het Pillenprobleem en Griep – prikken, slikken of heel voorzichtig niets doen?. Hij promoveerde in 2006 aan de Vrije Universiteit.