Uitgelicht

Kinkhoest, uitbraken en sterfte | Wiens verantwoordelijkheid?

Geschreven door Dick Bijl

Er is de laatste weken opmerkelijk veel aandacht voor de toename van het aantal vastgestelde kinkhoestbesmettingen. Het NOS Journaal wijt dit aan de dalende vaccinatiegraad en wordt daarbij uiteraard gesteund door de vaccinatiebrigade van Groningse en Rotterdamse veeartsen.

 

Mijn Spaanse collega Juan Gérvas, oud-huisarts en voormalig hoogleraar bij de School of Public Health van de Johns Hopkins University, schreef er een interessant artikel over. Het werpt een ander licht op deze zaken dan wat de belangenverstrengelde artsen, ambtenaren en politici in Nederland ons willen doen geloven. Ik schreef er een beschouwing bij.

 

Suboptimaal vaccin

Het kinkhoestvaccin is noodzakelijk, maar het moet dringend worden verbeterd. In de context van kinkhoestuitbraken en kinkhoestdoden is het belangrijk om te beseffen dat het probleem niet de antivaccinatiebeweging is, maar het vaccin zelf. Het kinkhoestvaccin heeft een lage effectiviteit. We hebben een beter vaccin nodig – een vaccin dat blijvende immuniteit genereert en infectie en overdracht voorkomt.[1]

We hebben dus een slecht werkend kinkhoestvaccin, dat moet worden erkend. Om die reden moeten we op dit moment meerdere keren vaccineren en opnieuw vaccineren. De industrie profiteert hiervan in sterke mate.

Het is een schande dat het verbeteren van het vaccin is opgegeven, terwijl al tientallen jaren het empirisch bewijs van de inefficiëntie ervan zich ophoopt. Nog beschamender is de gemakkelijke oplossing van het vaccineren van zwangere vrouwen. Het is een schande dat het feminisme deze transformatie van de zwangere vrouw in een baarmoeder tolereert. En het is een schande dat de ministeries voor volksgezondheid worden gerund door de industrie en nooit betere vaccins tegen kinkhoest hebben geëist.

Bovendien is er geen aparte commerciële toedieningsvorm van het vaccin, zodat de zwangere vrouw tegelijkertijd opnieuw moet worden gevaccineerd tegen kinkhoest, tetanus en difterie (in Spanje – redactie). Keer op keer twee onnodige ‘toegevoegde’ vaccins. Bovendien dwingt het ineffectieve vaccin de bacteriën om te evolueren naar agressievere vormen. Medische ethiek en deontologie zijn in vrije val.

Verantwoordelijk voor de huidige kinkhoestepidemie, inclusief de sterfgevallen, zijn de gezondheidsautoriteiten onder leiding van het ministerie van Volksgezondheid, de industrieën en de ‘wetenschappelijke’ verenigingen (op het gebied van volksgezondheid, epidemiologie, gezondheidseconomie, huisartsen, algemene geneeskunde,  kindergeneeskunde enzovoorts).

 

Beschouwing

Juan Gérvas legt de vinger op de zere plek. Het kinkhoestvaccin is niet goed genoeg. Dat is een belangrijke factor in de infecties en de sterfgevallen. In ons land grijpen belangenverstrengelde onderzoekers, Groningse veeartsen en onwetende politici de kinkhoestepidemie echter aan om ‘antivaxxers’ de schuld te geven, hetgeen volkomen onjuist is.

De meest prominente vertegenwoordigers van de vaccinindustrie in Nederland sinds decennia komen uit kringen van D66. Er moet een vaccinatiedwang komen, roepen zij. Hun achterban gelooft bijna nog meer dan die van de VVD in de heilzame uitwerking van de industrie op de gezondheid van mensen. Hiermee gaat deze partij lijnrecht in tegen hun eigen principes van zelfbeschikking en medische ethiek.

D66 heeft inhoudelijk in het geheel geen kennis van de medische wetenschap, zoals we zagen tijdens de coronapandemie. Het coronavaccin was een tragische mislukking en het kinkhoestvaccin moet dringend verbeterd worden. En de griepprik werkt niet. Daarover horen we niets uit deze partij.

Zaken omdraaien en het tegenovergestelde beweren is een alledaags mechanisme maar ook een die in de politiek van neoliberalen hoogtij viert. Ik heb er al veel aan gerefereerd. Freud beschreef het in Psychopathologie des Alltagslebens. Het is altijd makkelijker de schuld te leggen bij mensen die wél kunnen nadenken.

Het overheidsbeleid van de afgelopen jaren heeft tijdens de pandemie tot precies het tegenovergestelde geleid van wat het beoogde. Burgers geloven de overheid niet meer. En dat is vooral te wijten aan de adviseurs met conflicterende belangen die met ongekende en schaamteloze arrogantie zaken beweerden over de coronavaccins die niet klopten. Als diezelfde adviseurs en overheid denken dat mensen dit vergeten zijn, dan hebben ze het mis. De overheid en haar adviseurs zijn zelf de hoofdschuldigen aan de dalende vaccinatiegraad – en dát moet aangepakt worden.

In dat licht bezien kun je je afvragen hoe de overheid dit probleem gaat aanpakken. Ik vrees het ergste. Het kinkhoestvaccin is sinds 1996 minder effectief.[2] Maar de overheid neemt hier geen verantwoordelijkheid voor, op geen enkele wijze. Het RIVM meldt tegelijkertijd op haar website dat als een kind kinkhoest heeft en zich goed voelt het gewoon naar de kinderopvang of school kan. Een volwassene met kinkhoest kan ook gewoon gaan werken. Het enige wat de overheid doet, is de polarisatie verder verhevigen. Deze overheid brengt ons van de regen in de drup.

Het NOS Journaal doet er goed aan zich niet langer met medische kwesties en vooral medicamenteuze behandelingen te bemoeien. Het is een brug te ver en niemand wordt er wijzer van – behalve de farmaceutische industrie en de neoliberalen. Interview ook eens onafhankelijke deskundigen, NOS.

 

1] Fanget NVJ. Pertussis: a tale of two vaccines. Nature, 28 september 2020.

2] Conyn-van Spaendonck MAE, De Melker HE, Rümke HC, Van Wijngaarden JK, Mooi FR, Schellekens JFP. Epidemische verheffing van kinkhoest in 1996 ondanks hoge vaccinatiegraad. Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1277-80.

 

Over de auteur

Dick Bijl

Dick Bijl is oud-huisarts en epidemioloog. Hij is president van de International Society of Drug Bulletins en was jarenlang hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin, een tijdschrift dat onafhankelijk nieuwe farmaceutische producten evalueert voor artsen en apothekers. Bijl schreef meerdere boeken, zoals Het Pillenprobleem en Griep – prikken, slikken of heel voorzichtig niets doen?. Hij promoveerde in 2006 aan de Vrije Universiteit.