Uitgelicht

Als de wal het schip niet keert

Geschreven door Willem Koert

Toen in 2021 de massavaccinaties met gentechnologische coronavaccins begonnen, verwachtten bezorgde artsen dat de verzekeringsmaatschappijen aan de bel zouden trekken als het echt mis ging. Zodra verzekeringsmaatschappijen een toename van ziekte en overlijden zouden signaleren, zouden de gezondheidsautoriteiten zich gaan bezinnen over de ingeslagen weg. Nu, een jaar later, zijn die signalen er.

 

In de laatste maanden van 2021 bracht de van origine Nederlandse verzekeringsmaatschappij AEGON nieuws naar buiten waarvan de aandeelhouders niet blij werden.  De winst die de Amerikaanse tak van het bedrijf over het derde kwartaal van dat jaar had gemaakt, was met 16 procent teruggevallen als gevolg van een onverwacht groot aantal uit te keren levensverzekeringen. Normaliter zou AEGON ongeveer dertig miljoen dollar aan levensverzekeringen moeten uitbetalen, maar nu viel dat bedrag bijna een factor vier hoger uit.

De toegenomen sterfte was een direct gevolg van het coronavirus, aldus het persbericht. Concurrenten als Swiss Re en MetLife kampten met hetzelfde probleem. MetLife, één van de grootste verzekeraars ter wereld, was al eerder met een verklaring naar buiten gekomen dat in het derde kwartaal 40 procent van de Amerikaanse coviddoden jonger was dan 65 jaar. “Het hoogste percentage sinds het begin van de pandemie”, aldus MetLife.

Journalisten, statistici en wetenschappers die het coronadossier volgen, vroegen zich af of die cijfers wel klopten. Covid maakt vooral slachtoffers in de oudere leeftijdsgroepen. Volgens cijfers van de Amerikaanse Centers of Disease Control (CDC) is ‘slechts’ 26 procent van de coviddoden jonger dan 65.

 

Ongekende oversterfte

Een andere Amerikaanse verzekeraar, OneAmerica, bevestigde bij monde van zijn directeur Scott Davidson een paar weken later dat er inderdaad sprake was van een flinke toename van de sterfte in jonge leeftijdsgroepen. In de leeftijdscategorie van 18-64 jaar was het aantal uit te betalen levensverzekeringen en andere medische verzekeringen in de tweede helft van 2021 maar liefst 40 procent hoger dan normaal, vertelde Davidson tijdens een online-conferentie.

“Op dit moment hebben we te maken met de hoogste sterftecijfers in de geschiedenis van de bedrijfstak, niet alleen in de geschiedenis van ons bedrijf ”, zei Davidson. “Onze gegevens zijn in lijn met die van alle andere organisaties in deze tak van de economie.” De statistieken van de CDC bevestigen die uitspraken. Volgens de CDC is er tijdens de pandemie sprake van een grote oversterfte, die niet alleen op het conto komt van een infectie met het coronavirus, maar ook van onder meer hartkwalen, bloeddruk en dementie.

Op de vraag waardoor die toename werd veroorzaakt, noemde Davidson de vaccins uitdrukkelijk niet, ook al was het surplus aan overlijdens volgens zijn gegevens ook niet het gevolg van een besmetting met het virus. Er was waarschijnlijk sprake van mensen die covid hadden gekregen, daarvan waren hersteld, maar later alsnog ziektebeelden ontwikkelden of overleden, zei hij. Op welke gegevens hij zich baseerde, werd tijdens de conferentie niet duidelijk.

 

De mantel der liefde

De coronavaccins zijn onder een besef van grote urgentie ontwikkeld en goedgekeurd. Daarbij zijn aspecten van het veiligheidsonderzoek weggelaten. Meerdere onafhankelijke wetenschappers, zoals de BMJ-redacteur Peter Doshi, waarschuwen mede om die reden voor de mogelijke bijwerkingen van deze producten.

Toen de massavaccinaties begonnen, verwachtten kritische artsen en wetenschappers aanvankelijk dat databases als de Amerikaanse VAERS of zijn Europese tegenhanger EudraVigilance uitkomst zouden bieden. Daar konden gebruikers, familieleden en artsen vrijwillig bijwerkingen melden. Toen de meldingen van ernstige bijwerkingen en overlijdens daar fors toenamen, bleken gezondheidsautoriteiten, politici en media ze nauwelijks serieus te nemen.

Toen in mei 2021 al enkele duizenden overlijdens na toediening van een covidvaccin in VAERS waren verschenen, oordeelde Tom Shimabukuro van de CDC bijvoorbeeld dat die gevallen niet wezen op vaccinschade. “Integendeel”, zei hij in een interview met de Associated Press. “Vaccins redden levens.”

Daarop verschoof de aandacht naar de verzekeraars. Als die meer levensverzekeringen moesten uitbetalen of andere ziektekosten moeten vergoeden, zouden ze ongetwijfeld aan de bel trekken. Als zulke respectabele organisaties een alarmsignaal zouden afgeven, zou een reactie niet uitblijven.

 

De val van een klokkenluider

De Amerikaanse verzekeraars gaven dat signaal uiteindelijk niet. Ze registreerden wel een onverwachte en forse toename van hun uitgaven die ze niet goed konden of wilden verklaren, maar legden geen link met vaccins. Wat de toename van de gezonheidsproblemen veroorzaakt, is niet duidelijk.

In Duitsland maakte een verzekeraar in de laatste week van februari 2021 een andere afweging dan zijn Amerikaanse collega’s. Toen vertelde Andreas Schöfbeck, de directeur van verzekeraar BKK Pro Vita, dat hij de gegevens van enkele miljoenen verzekerde Duitsers had kunnen analyseren, en daarbij had ontdekt dat die in de eerste helft van 2021 ongeveer 400.000 keer kosten hadden gedeclareerd die samenhingen met de behandeling van vaccinschade.

Dat aantal overtrof het officiële cijfer voor alle vermoedelijke gevallen van vaccinatieschade voor heel Duitsland, zoals die worden bijgehouden door het Paul Ehrlich Instituut. Die organisatie registreerde in 2021 in totaal nog geen kwart miljoen meldingen van vermoede bijwerkingen van de vaccins. Op basis van Schöfbecks berekeningen zou dat aantal in werkelijkheid een factor acht tot tien hoger kunnen zijn.

Schöfbeck was van zins de situatie te bespreken met het Paul Ehrlich Instituut. “Onze getallen wijken af van de officiële getallen”, vond Schöfbeck. “Het is ethisch onverantwoord om dit niet te bespreken.” Dat gesprek vond echter nooit plaats. Na een storm van publiciteit, waarin voorstanders van het vaccinatiebeleid Schöfbecks initiatief neersabelden als ‘onverantwoord’, en zijn data-analist in diskrediet brachten, zette het bestuur van BKK Pro Vita de man na 21 jaar directeurschap op straat en distantieerde zich van hem.

Marco Altinger, een ondernemer en FDP-politicus die zitting had in de raad van Commissarissen van de verzekeraar, vertelde in een interview met de Berliner Zeitung welke afweging de collegabestuurders van Schöfbeck hadden gemaakt. “De media hadden Schöfbeck neergezet als een anti-vaxxer”, zei Altinger. Alleen de rechtse partij Alternative für Deutschland en de Querdenkern (Duits voor wappies) leken Schöfbeck te steunen. “Als de bestuursleden hem niet zouden ontslaan, vreesden ze dat ze de grote massa tegenover zich zouden vinden.” De bestuursleden van de verzekeraar waren bang geweest, en hadden daarnaar gehandeld.

 

Geen antwoord

De afgelopen twee jaar hebben een paar ingrijpende gebeurtenissen plaatsgevonden. Er heeft een pandemie over de wereld geraasd, gezondheidsautoriteiten hebben een massavaccinatie van ongekende aard en omvang uitgevoerd en er zijn niet te miskennen signalen die wijzen op aanzienlijke oversterfte en gezondheidsschade. Wat is nu precies het gevolg van wat? Het antwoord op die vraag laat op zich wachten.

 

Over de auteur

Willem Koert

Willem Koert is gedragswetenschapper, freelance wetenschapsjournalist en blogger. Hij bestudeerde de bodybuildingsubcultuur, de zwarte markt voor dopingmiddelen en de opkomst van nieuwe recreatieve drugs en dopingmiddelen. Zijn journalistieke producties over gezondheid, voeding, suppletie en beweging verschenen onder meer in de Volkskrant, de Gezondgids en Men’s Health.