Uitgelicht

Terugblik op De Ontmaskering

Geschreven door Steven Arrazola de Oñate

Tijdens hun tournee De Ontmaskering door Vlaanderen en Nederland belichtten Erwin Annys en Steven Arrazola de Oñatede catastrofale gevolgen van het wereldwijd uitrollen van een experimentele medische technologie. Met succes, maar de formule bood echter eigenlijk onvoldoende tijd om de listen en leugens van de farmaceutische industrie en overheden tijdens de pandemie naar behoren voor het voetlicht te brengen. Dus volgde op 16 april 2023 een evenement dat niet enkele uren, maar een volledige dag in beslag nam.

 

Op 12 december 2022 startten dokter Erwin Annys en ik een tournee in Vlaanderen én Nederland met De Ontmaskering. Teneinde de maskers van sommige televisie-experten, journalisten én beleidsmakers eindelijk te doen vallen, legden we tijdens deze voordrachten uit hoe we de afgelopen jaren werden gemanipuleerd en belogen.

Als NKO-arts en gelaats- en halschirurg was dokter Erwin Annys tijdens de coronacrisis rechtstreeks betrokken bij de opvang van COVID-19-patiënten. Door dagelijks in het veld te staan en de wetenschappelijke literatuur te volgen, besefte hij dat het overheidsbeleid niet klopte, foutief en zelfs gevaarlijk was. Begin 2022 concludeerde hij dat hij genoodzaakt was zijn passie als arts en zijn job als diensthoofd op te geven om niet medeplichtig te worden. Wat begon als een therapeutisch van zich afschrijven van zijn beleving en bevindingen mondde uit in het uitgeven van zijn boek Factcheck: Neen | Niet elke arts deelt de mening van de televisie-expert, dewelke verscheen op 1 december 2022.

Ongeveer gelijktijdig verscheen ook mijn boek Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel. Dit boek is, zoals Sam Brokken, voormalig lector en onderzoekshoofd gezondheidswetenschappen, mooi verwoorde, “een niet-exhaustief werk waarin een waardevolle historische neerslag werd gemaakt over de coronapandemie. Voor volgende generaties zal dit bijdragen aan het verwerven van dieperliggende inzichten over maatschappijvorming. Het boek legt de waanzinnige taferelen vast die zich kunnen ontwikkelen als een ideologie zonder veel kritiek wordt opgevolgd door een slapende massa.”

 

 

Onze voorstellingen waren steeds uitverkocht. Zowel dokter Annys als ikzelf vonden echter dat we tijdens de voorstellingen, die toch al ongeveer drie uur duurden, eigenlijk niet genoeg tijd hadden om alle listige leugens en manipulaties van de afgelopen jaren bloot te leggen. We kwamen tot de conclusie dat een dag-event meer ruimte zou bieden om zowel medische, maatschappelijke als levensbeschouwelijke aspecten uitgebreid aan bod te laten komen. Op zondag 16 april 2023 trokken we hiervoor naar Leuven, samen met zo’n 150 toeschouwers.

Omdat het belangrijk is dat nog meer mensen worden bereikt, besloten we een samenwerking aan te gaan met Tegenwind TV die vorig jaar nog terecht winnaar was van de publieksprijs van de Vlaamse Cultuurprijzen Ultimas met hun eerste documentaire Tegenwind. Zij zouden het volledige dag-event opnemen en in mei 2023 reeds een docu-reeks uitbrengen die volledig gewijd is aan de inhoud van De Ontmaskering.

Dokter Annys en ik waren bovendien verheugd dat we nog twee bijkomende sprekers én zielsgenoten op ons event mochten verwelkomen: dr. Dick Bijl en prof. dr. Paul De Hert.

Dick Bijl is oud-huisarts en epidemioloog, was lange tijd hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin en president van The International Society of Drug Bulletins (ISDB). Naar zijn mening zijn de meeste medicijnen niet nuttig noch doeltreffend. Hij schreef er honderden artikelen en 8 boeken over.

Paul De Hert is vice-decaan, hoogleraar en als grondrechtenspecialist werkzaam in de vakgroepen Interdisciplinaire Studies van het Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Hij is tevens verbonden aan de Universiteit Tilburg (TILT), schreef meer dan 500 bijdragen in boeken en tijdschriften en is lid van meerdere tijdschriften, waaronder Criminal Law and Philosophy. Hij doceert en doceerde onder meer (internationaal en Europees) Strafrecht, Internationale Bescherming van de Rechten van de Mens en Rechtstheorie- Privacy & Data Protection en is tevens voorzitter van de VUB Fundamental Rights Research Centre (FRC).

Het dag-event was er één voor vroege vogels, want er werd reeds gestart om 8u30. Na een korte inleiding volgde een presentatie van bijna twee uur van Annys waarin hij vertelde dat we helaas moeten vaststellen dat het geen goed idee was om de experimentele mRNA-technologie op wereldwijde schaal te gebruiken. Met de nodige bronnen legde hij uit dat het al duidelijk was uit de originele studie van Pfizer uit 2020 dat deze injecties enerzijds niet bedoeld waren om besmettingen te voorkomen of overlijdens te beperken, en anderzijds dat er te veel ernstige bijwerkingen waren om hiermee verder te gaan.

Door manipulatie en bedrog werd er toch een voorwaardelijke goedkeuring gegeven om deze genetische behandeling te gebruiken. Een grote vergissing blijkt nu, want de beperkte voordelen wegen niet op tegen de tsunami van bijwerkingen die wereldwijd worden gerapporteerd. Annys gaf in dit eerste deel van de voormiddag een overzicht van alle reeds gekende bijwerkingen en hield een pleidooi om zo spoedig mogelijk te stoppen met mensen nog te injecteren met deze ronduit gevaarlijke technologie.

 

 

In het tweede deel van de voormiddag nam Dick Bijl het woord. Hij vroeg zich af of er na het Softenon-schandaal van de jaren 60 eigenlijk lessen zijn getrokken, opdat dit drama zich nooit meer zou kunnen herhalen. Bijl maakte de conclusie dat er nu nog meer frauduleuze studies misbruikt worden dan enkele decennia geleden.

Vooreerst maakte hij duidelijk dat er wel degelijk verschillende medicijnen zijn die zeer goed zijn; denk hierbij aan antibiotica, paracetamol, bepaalde vaccins etc. Het is onnodig en zelfs gevaarlijk om alle medicatie als onveilig of fout te beschouwen.

Helaas zien we de laatste decennia wel dat een meerderheid van de nieuwe medicatie die op de markt komt niet werkzaam en vaak zelfs schadelijk is. Te weinig mensen beseffen dit en Bijl is de geknipte persoon om dit genuanceerd en verstaanbaar uit te leggen, dat bleek zeker ook tijdens zijn presentatie. De boeken die deze arts schreef zijn dan ook een echte aanrader. U vindt deze en meer info op hetpillenprobleem.nl.

Na een lunchpauze volgde er dan de ontmaskering van de verschillende onwetenschappelijkheden uit de coronacrisis. Deze werd gegeven door Erwin Annys en ikzelf en was een samenvatting van de pijnlijke leugens van de afgelopen jaren.

Al snel in 2020 werd aangekondigd dat het vaccin dat toen getest werd de enige redding uit deze crisis kon zijn. Om iedereen hiervan te overtuigen werd er bewust angst gecreëerd. Er werd gelogen over de werking van maskers, de lockdowns en cijfers werden gemanipuleerd om mensen bang genoeg maken en te houden opdat iedereen zich zou laten prikken en boosteren.

 

 

Na de koffiepauze had ik dan de eer en het genoegen om een presentatie te geven over de rol van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in dit ganse gebeuren. Ik heb uitgelegd hoe het dogma van pandemisch vaccineren is kunnen ontstaan. Ik heb ook trachten uit te leggen dat er momenteel 307 amendementen op tafel liggen om de bestaande Internationale Gezondheidsvoorschriften (IHR) om te vormen tot een document dat er voor zorgt dat de 194 landen die lid zijn van de organisatie weldra hun soevereiniteit op het gebied van gezondheidszorg dreigen te verliezen na een machtsgreep van de WHO. Dit is een groot risico waarvan te weinig mensen zich bewust zijn en waarover de media, zoals ondertussen gewoonlijk, muisstil zijn.

Later mocht ik dan in gesprek gaan met prof. dr. Paul De Hert, die het natuurhumanisme kwam voorstellen. Het natuurhumanisme is een levensbeschouwelijke overtuiging die vertrekt vanuit een groot respect voor de natuur en de mens en de mens situeert op gelijk niveau met de natuur in plaats van erboven.

 

 

Bij een eventuele toekomstige nieuwe pandemie, waar een vaccinverplichting zou kunnen ingevoerd worden, zou het natuurhumanisme een oplossing kunnen bieden volgens het arrest Vavřička van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van januari 2022. Er wordt daar immers zeer duidelijk beschreven dat Europese lidstaten ten alle tijden een religieuze of levensbeschouwelijke uitzondering dienen te voorzien wanneer zij hun burgers verplicht willen laten vaccineren.

Samen met verwante stromingen binnen het humanisme, zoals het eco-humanisme, wil het natuurhumanisme het humanisme vernieuwen, het antropocentrisme van het klassiek humanisme temperen en een antwoord bieden op de valkuilen van het transhumanisme met zijn groot geloof in de verbeterbaarheid van de mens middels technologie en het mechanistisch materialisme. Net zoals elk humanisme is het natuurhumanisme een open, gemeenschappelijk te schrijven verhaal. Meer info vindt u op natuurhumanisme.org, waar u zich ook kunt registeren om op de hoogte gehouden te worden.

 

 

Ik kijk oprecht tevreden terug op deze dag en ik hoop dat de nieuwe docu-reeks die weldra online komt een even grote impact zal hebben als de eerste documentaire van Tegenwind TV. Het wordt immers echt tijd dat iedereen op de hoogte is van wat er zich werkelijk heeft afgepeeld.

We willen dit nooit meer meemaken, maar als we dit willen vermijden is er wel actie nodig. De maatregelen riskeren bij een volgende pandemie nog zwaarder te zijn om de druk op prikweigeraars en (zogezegde) verspreiders van desinformatie te verhogen. Het draait immers helaas vooral om geld en macht.

Voltaire schreef al in 1760 “als het een kwestie van geld is, is iedereen van hetzelfde geloof.” Dat is dan ook exact wat we de afgelopen drie jaar hebben gezien. Ik ben er echter van overtuigd dat Big Pharma de laatste jaren te ver is gegaan en hierdoor in eigen voet geschoten heeft. Alles wat bedekt is, komt ooit boven. Net daarom koos ik vorig jaar als titel voor mijn boek voor de leuze: “Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel…”

 

Over de auteur

Steven Arrazola de Oñate

Na een studie aan de Koninklijke Militaire School was Steven Arrazola de Oñate tien jaar actief als inlichtingen- en veiligheidsofficier bij de Belgische Defensie. Hij is ondernemer, auteur, en was, tot 2021, politicus. Meer over hem vindt u op stevenschrijft.be.