Overheid

Haatcampagne tegen ongevaccineerden was er eerder dan de vaccins

Geschreven door Redactie

Psychologen van de prestigieuze Amerikaanse universiteit van Yale hebben onderzocht met welke technieken campagnes er het beste in slagen om mensen te overtuigen dat ze zich moeten laten vaccineren. Volgens dat onderzoek, dat tussen twee haakjes was uitgevoerd voordat de coronavaccins op de markt kwamen, was vooral het uitsluiten en discrimineren van de individuen die zich niet wilden vaccineren effectief, aldus de Duitse journalist Norbert Häring.

 

Op 3 juli 2020, dus nog voordat de vaccinatiecampagnes tegen COVID-19 waren begonnen, lanceerde Yale een experimentele studie. “Persuasive messaging to increase COVID-19 vaccine uptake intentions”, heette het project.

De opzet van het onderzoek was grootschalig en complex. Het totale aantal deelnemers was om te beginnen meer dan vierduizend. Omdat het werven van studiedeelnemers tijd vergt, moeten de voorbereidingen al ruim voor juli 2020 zijn begonnen. Bovendien waren er meerdere departementen van de universiteit bij de studie betrokken: Global Health, Infectieziekten, Sociale en Beleidsstudies, Amerikaanse Politiek, Politieke Wetenschappen, Epidemiologie en Verpleegkunde. Het op één lijn krijgen van onderzoekers van zulke uiteenlopende disciplines zal ongetwijfeld ook de nodige tijd hebben gekost.

Toen de auteurs de opzet van de studie bepaalden, wisten ze dus nog niet wanneer de vaccins beschikbaar zouden zijn of welke eigenschappen de preparaten zouden hebben. Als ze hun studie in oktober 2021 publiceren in het wetenschappelijke tijdschrift Vaccine, geven ze dat ook schuchter toe. De psychologen deden hun experimenten op een moment dat ‘er nog geen vaccin was en de effectiviteit en bijwerkingen nog onbekend waren’.

Dit weerhield de wetenschappers er niet van om in de verschillende berichten waarvan zij de  doeltreffendheid testten, plompverloren te beweren dat de vaccinaties ‘zeer doeltreffend en veilig’ waren. Ze beweerden bovendien dat bij een hoge vaccinatiegraad de pandemie zou eindigen als gevolg van groepsimmuniteit. Inderdaad, de daaropvolgende vaccinatiecampagnes in de echte wereld hebben precies hetzelfde beweerd. Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat ze grotendeels onjuist zijn.

In het najaar van 2021, toen de Yale-psychologen hun onderzoeksresultaten publiceerden, stond al als een paal boven water dat de coronavaccins een aantal ernstige bijwerkingen hadden. Het was ook al bekend dat de effectiviteit van de vaccins beperkt was en dat het bereiken van groepsimmuniteit met de vaccins niet mogelijk was. In hun artikel ontkenden de psychologen dat ongegeneerd.

“Het blijft belangrijk om het grote publiek te overtuigen van de veiligheid en doeltreffendheid van de COVID-19-vaccins zodat we de drempel van de groepsimmuniteit kunnen bereiken”, schrijven ze. “Onze experimenten laten zien dat we de vaccinatiebereidheid kunnen vergroten als we vertellen dat vaccinatie anderen beschermt – en als we anderen vragen druk uit te oefenen op hun naaste omgeving om diezelfde beslissing te nemen.”

 

Manipulatieve boodschappen

De publicatie in Vaccine maakt niet duidelijk hoeveel proefpersonen aan het experiment hebben deelgenomen, wel dat er 4361 alle fases van het experiment hebben doorlopen. Een controlegroep van iets minder dan 600 proefpersonen werd aan het begin en het eind gevraagd naar hun bereidheid om te vaccineren, zonder dat zij relevante boodschappen ontvingen. Een groep van bijna 300 proefpersonen werd blootgesteld aan de basale boodschap dat de vaccins effectief en veilig waren en dat de pandemie alleen beëindigd kon worden als een overgrote meerderheid van de bevolking zich liet vaccineren. Proefpersonen in nog eens een dozijn andere groepen, elk ongeveer 300 proefpersongen groot, kregen naast deze basisboodschap aanvullende boodschappen, die waren bedoeld om de basisboodschap beter te laten beklijven.

Zo konden de psychologen achterhalen dat de onderstaande boodschappen het meest effectief waren om de vaccinatiebereidheid te vergroten, en er bovendien voor zorgden dat de proefpersonen het verlangen voelden om anderen onder druk te zetten om zich te laten vaccineren. De vier meest succesvolle boodschappen staan hieronder.

 

#1 Schaamt u zich niet?

Stelt u zich eens voor hoe u zich zou schamen als u zich niet laat vaccineren en vervolgens iemand waar u om geeft besmet met COVID-19.

 

#2 Onverantwoord

Mensen die weigeren zich te laten vaccineren tegen COVID-19 omdat ze zich geen zorgen maken, zijn roekeloos en zeker niet moedig. Deze mensen riskeren immers de gezondheid van hun familie, hun vrienden en de gemeenschap. Er is niets moedigs of onafhankelijks aan het negeren van het advies van de gezondheidsautoriteiten. Integendeel, wie kracht wil tonen laat zich vaccineren! Zo voorkomt u bovendien dat u niet ziek wordt en straks ook geen middelen onttrekt aan anderen die dat dringend nodig hebben.

 

#3 Vertrouw de wetenschap

De meest effectieve manier om de gemeenschap te beschermen en de enige manier om COVID-19 te verslaan is het gebruiken van wetenschappelijke methoden, zoals vaccinatie. Dat is het standpunt van prominente wetenschappers. Mensen die tegen vaccinatie zijn, weten meestal niet waarover ze het hebben. Of ze zijn in de war en halen wetenschappelijke zaken door elkaar.

 

#4 Vechten voor vrijheid

COVID-19 beperkt veel mensen om hun leven naar eigen inzicht in te richten. Door het virus moesten mensen bruiloften afzeggen, begrafenissen niet bijwonen en andere belangrijke activiteiten in hun leven stopzetten. Door overheidsmaatregelen tegen COVID-19 konden we niet bijeenkomen, niet vrij reizen. Iedereen die zich laat vaccineren verkleint de kans dat we onze vrijheden verliezen of dat de overheid ons in lockdown houdt. Als we ons allemaal laten vaccineren kunnen we onze vrijheid behouden.

 

Het zal u misschien niet verrassen dat de boodschap #2, onder het kopje ‘Onverantwoord’, het meest doeltreffend was. Die boodschap bevatte ook het grootste boeket beschuldigingen en aanklachten aan het adres van individuen die ervoor kiezen om zich niet te laten vaccineren.

De vier bovenstaande boodschappen bevatten bijna alles wat onze gezondheidsautoriteiten ons sinds het einde van 2020 hebben ingeprent: Wie zich niet laat vaccineren, moet zich achteraf misschien schuldig voelen over geïnfecteerde en overleden dierbaren. Wie zich niet laat vaccineren is roekeloos en onwetend. Als ongevaccineerden ziek worden, onttrekken ze middelen aan anderen die ze harder nodig hebben. Wie zich niet laat vaccineren, brengt risicogroepen in gevaar – en mensen die zich niet kunnen laten vaccineren. Ongevaccineerden zijn domme of kwaadaardige wetenschapsontkenners, want vooraanstaande wetenschappers hebben (altijd) gelijk. Ongevaccineerden zijn verantwoordelijk voor de inperkingen van de vrijheid door de overheid.

Het is geen toeval dat de coronacampagnes die zijn opgebouwd rond deze boodschappen haat hebben gecreëerd tegen de minderheid die zich niet wilde vaccineren, met als gevolg dat er een grote verdeeldheid in de samenleving is ontstaan. Dat was precies wat de bedenkers van deze boodschappen voor ogen stond, ook al formuleren de auteurs het in hun studie met anders, met chique en wetenschappelijke termen. “Als we benadrukken dat vaccinatie een pro-sociale handeling is, verhogen we niet alleen de acceptatie van vaccinatie”, schrijven ze. “We vergroten ook de bereidheid om anderen aan te sporen om zich te laten vaccineren, zowel door een directe overreding of door een openlijk negatief oordeel over de vaccinweigeraars.”

 

De volgende stap

De experts van Yale adviseren de overheid nog steeds over de beste manier om de bevolking met propaganda te manipuleren. Toen in september 2022 de Amerikaanse overheid besloot om jaarlijks te gaan vaccineren tegen COVID-19 – iets wat tot dan doorging voor een complottheorie – had co-auteur en hoogleraar epidemiologie Saad Omer zijn goede raad al klaar.

De coronacoördinator van het Witte Huis, Ashish Jha, maakte in september publiekelijk bekend dat in de nabije toekomst waarschijnlijk één keer per jaar een COVID-19-vaccinatie nodig zou zijn. De prik zou volgens hem prima tegelijkertijd met de jaarlijkse griepvaccinatie kunnen worden toegediend. “Ik geloof echt dat God ons om deze reden twee armen heeft gegeven”, zei Jha. “Eén voor de griepvaccinatie en één voor de COVID-19-vaccinatie.”

Epidemioloog Omar deed daar nog een schepje bovenop. Puttend uit de psychologische theorieën over nudging suggereerde hij dat telkens als iemand in contact met een gezondheidswerker komt, hij of zij standaard een COVID-19-vaccin aangeboden moet krijgen. En dan te bedenken dat Omar en zijn collega’s in hun studie nog beloofden dat er een einde zou komen aan de pandemie als de meeste mensen gevaccineerd zouden zijn…

 

Het originele artikel van Nobert Häring verscheen op 30 september 2022 op norberthaering.de.

 

Over de auteur

Redactie

Redactie Over Nu