Opinie

Wat als het aantal covid-19-gevallen weer toeneemt?

coranavirus
Geschreven door Dick Bijl

In het onderstaande artikel gaat Vinay Prasad ervan uit dat eerder vroeg dan laat het aantal Covid-19 gevallen weer zal toenemen. Wanneer het zover is, en we ons niet hebben voorbereid, zal het zoveelste staartje van de pandemie ontaarden in een pandemonium, zo vreest hij. Hij heeft 16 suggesties om dat te voorkomen. Onderstaande vertaling kwam tot stand met toestemming van de auteur.

 

Nee, ik weet niet wanneer Covid-19 zal terugkeren. Ik weet wel dat, op het moment dat dit zal gebeuren, we daarop waarschijnlijk niet zullen zijn voorbereid. En dus zijn we kwetsbaar. Kwetsbaar voor incorrrecte informatie, kwetsbaar voor een schizofrene respons van onze overheid. In de Verenigde Staten, waar de tussentijdse verkiezingen naderen, worden politici onzeker. Ze proberen nieuws dat hun politieke carrière misschien kan bedreigen te controleren. Aan de voorwaarden voor het nemen van slechte beslissingen is voldaan.

Ik denk dat we, als we ons wèl zouden willen voorbereiden voor een terugkeer van Covid-19, we 16 lessen kunnen trekken uit de voorbije twee jaar.

1. Test geen asymptomatische personen. Stop met het testen van asymptomatische personen en adviseer mensen zonder symptomen zich niet te laten testen. Mensen die zich ziek voelen kunnen zich laten testen als ze dat willen. Er is veel te zeggen voor het testen van mensen die medische zorg nodig hebben, maar het testen van asymptomatische personen is een slecht idee. Het zal de samenleving ontwrichten.

Er is geen bewijs voor het idee dat het testen van asymptomatische personen anderen tegen infectie kan beschermen. Het idee is slechts aannemelijk op theoretische gronden. Onderzoek kan uitwijzen of en in hoeverre dit idee klopt, maar ook dan zullen beleidsmakers in hun afwegingen de nadelige effecten van het testen van asymptomatische individuen moeten meenemen, zoals het ontwrichten van de gezondheidszorg en ondernemingen.

2. Ga het gebruik van mondkapjes niet weer verplichten als het aantal besmettingen toeneemt. Vrijwel alle mondkapjes die we verplicht hebben moeten dragen waren stoffen maskers, daarvan weten we dankzij onderzoek uit Bangladesh dat ze niet werken. Natuurlijk moet het mensen vrij staan om, als ze dat willen, mondkapjes te dragen. Daarnaast zou de overheid ervoor kunnen zorgen dat er kwalitatief hoogwaardige mondmaskers beschikbaar zijn.

Er is echter geen rechtvaardiging voor het verplichten van het dragen van mondkapjes, of het zou moeten gebeuren in het kader van een gerandomiseerd onderzoek, dat duidelijkheid zou moeten geven over de effectiviteit van mondbedekking tijdens een pandemie.

3. Laat de scholen open. De schoolsluitingen waren een rampzalige vergissing. Dat is evident. Kinderen lessen laten volgen via Zoom is een beroerd alternatief voor het volgen van lessen in een fysiek klaslokaal. De overheid zou dit, als Covid-19 terugkeert, zelfs niet moeten overwegen.

4. Geef ouderen en kwetsbaren tijdig boosters. Dit kan mogelijk sterfgevallen voorkomen.

5. Druk het verplichten van vaccineren van kinderen van 5-11 jaar niet door vanuit misplaatste angstgevoelens. Zulke beleidsmaatregelen zullen bij gezonde kinderen niet of nauwelijks gezondheidswinst opleveren, zeker nu zoveel kinderen al een infectie met Covid-19 hebben doorgemaakt. Het enige concrete effect van zo’n beleid zal zijn dat het wantrouwen jegens de overheid onder de bevolking toeneemt.

6. Het sluiten van winkels is geen optie. Vanaf het allereerste begin hebben wetenschappers hun ernstige twijfels over het nut van deze maatregel geuit. Bovendien is het politiek onhoudbaar.

7. Breid de ziekenhuiscapaciteit uit. Als de afgelopen twee jaar ons één ding heeft geleerd, dan is dat dat we moeten voorbereid zijn op een mogelijke toename van het aantal ziekenhuisopnames.

8. Neem gezondheidszorgwerkers weer in dienst die Covid-19 hebben gehad en ervan hersteld zijn. Ook als ze niet zijn gevaccineerd. De beschermende werking van natuurlijke immuniteit staat buiten kijf.

9. Benadruk het belang van natuurlijke immuniteit. Wetenschappers, politici en beleidsmakers voeren een vruchteloze discussie over hoeveel prikken nu precies gelijkwaardig zijn aan natuurlijke immuniteit. Het gebruikte criterium in deze discussie is de concentratie van bepaalde antilichamen in het bloed. Daarmee schieten we niets op. We moeten kijken naar de criteria die er werkelijk toe doen, zoals het aantal ziekenhuisopnames vanwege Covid-19.

10. Maak duidelijk onderscheid tussen ziekenhuisopnames vanwege Covid-19 of ziekenhuisopnames met Covid-19.

11. Voer een gerandomiseerd onderzoek uit waardoor we het effect van het standaardtesten op Covid-19 bij ziekenhuisopname kunnen vergelijken met het effect van niet-testen. De uitkomstmaten zouden moeten zijn klinische verdenking van infectie, zoals door artsen gecommuniceerd in het ziekenhuis,  en de uiteindelijke resultaten van de ziekenhuisopname.

12. Publiceer voor iedereen toegankelijk alle uitkomsten in real time hoeveel mensen door Covid-19 moeten worden opgenomen in een ziekenhuis, hoeveel mensen overlijden door Covid-19 en hoe groot de oversterfte nu precies is.

13. Voer seroprevalentietesten  uit in het kader van onderzoek door de CDC en deel de resultaten met onderzoekers. Hierdoor krijgen we een beter beeld van de verspreiding van Covid-19 in het land dan nu het geval is.

14. Kijk tijdens het ontwerpen en uitvoeren van omicronspecifieke vaccinonderzoeken niet alleen naar het effect op antilichamen en symptomatische ziekte, maar ook naar ziekenhuisopnames en overlijden.

15. Neem Phil Krause and Marion Gruber weer in dienst bij de FDA. Krause en Gruber namen in 2021 ontslag bij de FDA, waar ze tot dan verantwoordelijk waren voor de toelating van vaccins op de markt. Ze waren co-auteurs van een artikel in The Lancet over de risico’s van de boosters. Sleutelfiguren in beleidssferen vermoeden dat Krause en Gruber hun baan opzegden omdat ze niet meer goed konden functioneren door de druk van onbekende partijen om de boosters goed te keuren.

16. Ontsla… Ach, je weet wie ik bedoel. Meervoud.

Vinay Prasad, hemato-oncoloog en epidemioloog

 

 

Beschouwing

Sommige door Vinay Prasad gegeven adviezen gelden specifiek voor de Verenigde Staten, zoals nr. 15 en 16. De meeste van zijn aanbevelingen zijn echter ook relevant voor Nederland. Onafhankelijke onderzoekers hebben bij herhaling laten zien dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor lockdowns, mondkapjes, schoolsluitingen en het vaccineren van kinderen. Deze maatregelen zijn vooral politieke beslissingen op basis van onderzoek uitgevoerd door onderzoekers met conflicterende belangen.

In Pandemische chaos zijn een aantal van Prasads adviezen aan bod gekomen, zoals het uitbreiden van ziekenhuiscapaciteit en het niet-testen van asymptomatische personen.

De behoefte aan goed en onafhankelijk onderzoek staat buiten kijf. Het is onbegrijpelijk dat de overheid dit niet al lang in gang heeft gezet. Dat hier uiteraard ook een taak is weggelegd voor de parlementariërs spreekt voor zich, maar dit dringt moeilijk door bij de meeste Tweede Kamerleden. Daarom herinner ik hen er nogmaals aan dat ‘besmettingen’ niet hetzelfde zijn als ‘positieve testen’.

Transparantie over de getallen en de wetenschappelijke onderbouwing van maatregelen zijn essentieel voor het vertrouwen dat burgers in hun overheid hebben.

Dick Bijl, oud-huisarts en epidemioloog

Over de auteur

Dick Bijl

Dick Bijl is oud-huisarts en epidemioloog. Hij is president van de International Society of Drug Bulletins en was jarenlang hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin, een tijdschrift dat onafhankelijk nieuwe farmaceutische producten evalueert voor artsen en apothekers. Bijl schreef meerdere boeken, zoals Het Pillenprobleem en Griep – prikken, slikken of heel voorzichtig niets doen?. Hij promoveerde in 2006 aan de Vrije Universiteit.