Opinie

Stop met testen van kinderen

Geschreven door Dick Bijl

We zullen blijven herhalen dat veel maatregelen die overheden hebben genomen omdat ze de pandemie wilden bestrijden volstrekt zinloos waren. Hieronder de visie van de Californische hemato-oncoloog en epidemioloog Vinay Prasad op het testen van kinderen.

 

Recent hoorde ik een collega klagen over het sluiten van kinderdagverblijven. Omdat de verblijven de kinderen niet meer verplichtten stoffen mondmaskers te dragen, bleven de kinderen volgens mijn collega maar positief testen, wat bleef leiden tot quarantaines en sluitingen.

Een deel van het verhaal klopte. Schoolsluitingen zijn ongelooflijk ontwrichtend. En ik had sympathie voor mijn collega.

Maar andere delen van het verhaal waren onjuist. Stoffen maskers bij kinderen doen niets. Het gerandomiseerde onderzoek bij volwassen was negatief. En kinderen dutten allemaal samen in dezelfde kamer zonder het masker. Hoe kan iemand eigenlijk geloven dat maskers effect sorteren?

Ook een ander deel van het verhaal is onjuist. De meeste sluitingen van kinderdagverblijven zijn niet het gevolg van kinderen die te ziek zijn om naar de kinderopvang te gaan. Ze zijn ook niet het gevolg van personeel dat te ziek is om te werken. Nee, sluitingen vinden plaats vanwege overmatig testen. Quarantaines vinden plaats vanwege beleid dat we hebben gemaakt.

Voor de komst van COVID-19 was het allemaal nog eenvoudig. Als je je ziek voelt, blijf je thuis. Als je er zin in hebt, ga je naar school. Maar nu, door COVID, zijn de regels veranderd. Als je lichte klachten hebt, of als je je zorgen maakt, dan zullen we je testen op COVID. Desnoods elke week. En als je volgens de test COVID hebt, zullen we je leven verpesten.

Er is geen wetenschappelijk onderzoek dat het nut van deze ni9euwe gang van zaken aantoont. Er zijn geen aanwijzingen dat door deze gang van zaken minder mensen COVID krijgen. Dat is ook erg  onwaarschijnlijk, omdat iedereen uiteindelijk COVID zal krijgen.

Er is dus ook geen wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat mensen door het dragen van mondmaskers minder vaak ziek worden, of niet zo ernstig ziek. Er is geen bewijs dat mondmaskers enige voordeel hebben. De enige redenen voor het bestaan van mondmaskers en alle regels zijn de angst voor COVID en de inspanningen van het testindustrieel-complex. Het is ook bekend dat 75 procent van de kinderen gewoon COVID heeft gekregen. En dat is een lage schatting. Het werkelijke percentage is op dit moment waarschijnlijk hoger.

Mijn collega had dus deels gelijk en deels ongelijk. Inderdaad, het sluiten van kinderdagverblijven is enorm ontwrichtend. Maar met het opheffen van de maskerplicht heeft daarmee niets van doen. Het systeem van verplichte maskers, testen en quarantaines dient geen doel. De bewijslast ligt bij de individuen die denken dat dit paradigma zinvol is, maar die hebben nagelaten om bewijs te leveren.

De echte bedreiging voor het normale kinderleven zijn irrationele beleidsmakers. Het virus is slechts een zondebok.

 

Beschouwing

De ‘irrationele beleidsmakers’ in Prasad’s bovenstaande opiniestuk bestieren de Amerikaanse deelstaat Californië, niet ons keurige en neoliberale Nederland. Toch zijn onze eigen beleidsmakers niet minder irrationeel dan hun Californische equivalenten.

Kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek zal vanaf heden beoordeeld worden door het ministerie van Waarheid & Communicatie onder leiding van minister Dijkgraaf en enkele ambtenaren. Deze laatsten laten zich, zoals algemeen bekend is, adviseren door lobbyisten van de farmaceutische en vaccinindustrie, terwijl ze zelf geen inhoudelijke kennis hebben. Dat is nog eens wetenschap! Topwetenschap! Ze dienen dan wel Jeroen Wollaars, Nieuwsuur en Op1 in te seinen dat ze in voorkomende gevallen niet moeten doorvragen, dat zou namelijk te pijnlijk zijn voor deze topwetenschap.

Belangenverstrengelde wetenschap in de geneeskunde heeft ertoe geleid dat medicijnen hard op weg zijn de derde doodsoorzaak te worden na hart- en vaatziekten en kanker. En wie denkt dat dit in de pandemie anders is? Zie daarvoor onze eerdere artikelen op OverNu over werkzaamheid en bijwerkingen van mRNA-vaccins zoals deze, deze en deze.

 

Over de auteur

Dick Bijl

Dick Bijl is oud-huisarts en epidemioloog. Hij is president van de International Society of Drug Bulletins en was jarenlang hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin, een tijdschrift dat onafhankelijk nieuwe farmaceutische producten evalueert voor artsen en apothekers. Bijl schreef meerdere boeken, zoals Het Pillenprobleem en Griep – prikken, slikken of heel voorzichtig niets doen?. Hij promoveerde in 2006 aan de Vrije Universiteit.