Column

Het Vuurvliegje en de Spin

Geschreven door Leonieke van Lindert

Langs een haast onzichtbaar zijden draadje kroop een grote donkere Spin.
Hij spon veel lange dunne draden, dat was slechts het begin.
De Spin maakte de draden steeds sterker en spon er nieuwe bij.
Een groter web werd zo ontwikkeld, want niemand mocht meer vrij.

Het web ontvouwde zich steeds sneller, als een verstikkende kluwen wol.
De grote Spin ving massa’s beestjes, zijn web raakte overvol.
De draden, voorzien van kleefstof, trokken talloze beestjes aan.
Ze konden daarna zelf niet meer denken, en ook hun eigen weg niet meer gaan.

Zo kreeg de Spin steeds meer hulpjes, die in blindelings vertrouwen
de grote Spin hielpen om zijn web verder uit te bouwen.
Ze kwamen uit onverwachte hoek en ver van buiten, uit het wild.
De Spin gaf ze veel instructies, hij heeft ze slim gedrild.

Werk je samen aan een groter doel en weef je netjes mee
dan geeft de Spin je een beloning, en stemt hem dat tevree.
Mocht je aan de grote Spin willen ontsnappen, dan ontkom je niet aan straf.
Je verdwijnt dan in een ander webje, het is bij de wilde spinnen af.

Een Vuurvliegje dat alles gadesloeg, zag niemand van zijn soort.
Houden Vuurvliegjes niet van webjes of bungelen aan een koord?
Het vliegje vond het ook wel vreemd, zo’n aardedonker net.
Een warm en helder licht, geeft dat niet een mooiere Reset?

Het Vuurvliegje ging op onderzoek en vroeg toen aan de Spin:
‘Waar zijn mijn collega-vliegjes, waarom vliegen zij jouw web niet in?’
De Spin zei: ‘Ze waren er wel, en zelfs in groten getale,
maar met hun verlichtingsdrang kon ik mijn doel niet halen.
Door hun lastige lichtje dreigden zij mijn netwerk te ontwarren.
Ik moest rigoureus handelen zodat ze mijn andere hulpjes niet zouden verwarren.
Dus maakte ik ieder Vuurvliegje dat hier ongenood kwam,
niet meer in staat te vliegen of licht te geven en daarmee vleugellam.‘

‘Als Vuurvliegjes de draden onverhoopt toch breken’, zo sprak de Spin,
‘dan zetten we heel snel onze spindoctors in.’

Het Vuurvliegje vroeg: ‘Wat is uw doel in beginsel?
De gezondheid van uw web of een politiek verstikkend spinsel?’

‘Nee domme Vuurvlieg, ik zet geen dokters in voor de gezondheid.
Dat is passé, dat is uit een ver vervlogen tijd.
De dokters van nu gebruiken hun talenten voor mij als grote Spin,
daar past ‘het niet schaden principe’ echt niet langer in.
Voor dokters is mijn groter plan te complex om te bevatten,
zij zijn niet in staat om mijn lange termijnintenties op waarde in te schatten.’

Het Vuurvliegje raakte de draad kwijt en was kort uit het veld geslagen.
Maar hij herpakte zich snel en ging het volgende vragen:
‘Spin, ik ben misschien wat tegendraads, maar begrijp ik het nou goed,
dat u, vliegensvlugge Spin, niets van Vuurvliegjes hebben moet?’

‘Werkt u liever aan een web in nevelen gehuld,
waarbij het schijnsel van Vuurvliegjes niet wordt geduld?
Brengen zij misschien te veel kwade zaken aan het licht
en is ook dit waarvan u Vuurvliegjes stelselmatig beticht?’

‘Zeg Spin, wees eens eerlijk en kom eens voor de draad,
geef uw echte intenties prijs, daar waar het écht om gaat.’

De Spin, vol gif en venijn, liet meteen van zich horen:
‘Ik zet alle middelen in om jullie lichtjes te smoren.’

Het Vuurvliegje reageerde direct: ‘Luister jij, zeer gewiekste Spin,
al is uw web fijnmazig, wij schijnen er wel in.
Ons licht zal nooit gedoofd worden door duisternis of nacht,
wij vinden altijd een gaatje, daar zit juist onze kracht.’

De ogen van Vuurvliegje waren definitief geopend, en waarschuwde de Spin:
‘Wie een web weeft voor een ander, verwart zich zelf erin.’

 

Over de auteur

Leonieke van Lindert

Leonieke van Lindert heeft een (notarieel-)juridische achtergrond, en bekleedt een juridische functie. Ze was geruime tijd actief binnen de farmaceutische industrie, en werkte als docent Nederlands. Sinds het uitbreken van de coronapandemie schrijft ze columns.