Overheid

De voortreffelijke griepprik (III)

Geschreven door Dick Bijl

In een aantal artikelen bespreek ik het onderzoek van Theofiel Govaert en André Knottnerus dat ten grondslag lag aan de uitbreiding van de indicatie van de griepprik. Dit is het derde deel in deze serie. Het eerste deel en tweede deel verschenen respectievelijk eergisteren en gisteren.

 

Wat is de externe validiteit van het onderzoek (punt 21)?

De mate waarin onderzoeksuitkomsten gegeneraliseerd kunnen worden naar de gehele bevolking wordt ‘externe validiteit’ genoemd. Hoe groot was die externe validiteit van het onderzoek van Govaert en Knottnerus?

In totaal zijn 9.907 personen benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Hiervan stemden 1.838 personen toe in deelname. Dat is slechts 19% van het totale aantal benaderde personen.

De onderzoekers hadden bij een dergelijke lage deelname aannemelijk moeten maken dat daardoor geen selectie van deelnemers optrad door differentiële ofwel selectieve uitval. Zij hebben echter verzuimd om dat na te gaan, ook niet in een steekproef. Een selectieve deelname aan dit onderzoek is daarmee niet uitgesloten; de wel zeer geringe bereidheid tot deelname maakt dat zelfs waarschijnlijk. Dat zet generalisatie van de uitkomsten naar de gehele bevolking op losse schroeven.

 

Zijn de eindpunten klinisch relevant (punt 22)?

 In het onderzoek werden geen effecten onderzocht op harde klinische eindpunten, zoals complicaties en overlijden, omdat deze niet tot de vraagstelling behoorden. Hiermee verliest het onderzoek een groot deel van zijn klinische relevantie.

Deel 4 van deze serie verschijnt morgen.

 

Over de auteur

Dick Bijl

Dick Bijl is oud-huisarts en epidemioloog. Hij is president van de International Society of Drug Bulletins en was jarenlang hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin, een tijdschrift dat onafhankelijk nieuwe farmaceutische producten evalueert voor artsen en apothekers. Bijl schreef meerdere boeken, zoals Het Pillenprobleem en Griep – prikken, slikken of heel voorzichtig niets doen?. Hij promoveerde in 2006 aan de Vrije Universiteit.