Wetenschap

De farmaceutische trukendoos | De grote verwarring

Geschreven door Dick Bijl

Terwijl de aanwijzingen zich opstapelen dat SARS-CoV-2 is gecreëerd in een laboratorium, verspreiden massamedia het bericht dat wasbeerhonden het virus hebben overgebracht naar mensen. Waarom dat nu zou moeten ‘bewijzen’ dat het virus een natuurlijke origine heeft, wordt duidelijk indien men beseft hoe bedreven de farmaceutische industrie is in het zaaien van verwarring.

 

OverNu heeft herhaaldelijk aandacht besteed aan de trucs die de farmaceutische industrie toepast om haar producten fraaier voor te stellen dan ze zijn. Daartoe is de industrie ook genoodzaakt omdat medicijnen inmiddels één van de belangrijkste doodsoorzaak zijn geworden. Enig oppoetswerk is dan ook wel aangewezen.

Eerder is aandacht besteed aan:

In dit artikel ga ik in op een andere truc van de industrie, namelijk het creëren van mist ofwel verwarring. Deze truc werd eerder in de pandemie toegepast bij het apenkoppenvirus, maar faalde daar.

Nu gaat het om de herkomst van het coronavirus. Het standpunt van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de meeste westerse overheden, waaronder de Nederlandse, is dat het coronavirus afkomstig is van een markt in Wuhan. Onafhankelijke en kritische journalisten en wetenschappers zijn van mening dat het virus zeer waarschijnlijk is ontsnapt uit het Wuhan Institute of Virology (WIV) (zie het hoofdstuk Een wetenschappelijk ongeluk? van Koert en Van Silfhout in Voorbij de pandemische chaos).  Ik schrijf ‘zeer waarschijnlijk’ omdat de Chinese overheid geen definitieve inzage wil geven in de onderzoeksgegevens of een onafhankelijk onderzoek in het laboratorium toelaat. Het verkrijgen van definitief bewijs is daarom vooralsnog onmogelijk. De afvaardiging van de WHO die zogenaamd onderzoek deed in Wuhan is door velen als ongeloofwaardig aangemerkt aangezien zij ook geen toegang tot belangrijke gegevens kreeg.

Recent hebben een aantal Amerikaanse instanties, waaronder de FBI, aangegeven dat ze er zeker van zijn dat het coronavirus uit het WIV is ontsnapt. Dit is geen goed nieuws voor de VS, die ervan verdacht worden samen te hebben gewerkt met het WIV (zie Gøtzsche. The Chinese virus), en ook niet voor Nederlandse veeartsen uit Rotterdam die mogelijk aan dat onderzoek hun steentje hebben bijgedragen.

Nederlandse media en kranten die zich de term ‘kwaliteitskrant’ hebben aangemeten, hebben op grote schaal steun uitgesproken voor die Rotterdamse veeartsen. Het gaf bij sommigen aanleiding tot ‘huilen’ in het openbaar. Stel je echter voor dat de theorie in meer of mindere mate zou kloppen, dan zou het snel gedaan zijn met de geloofwaardigheid van westerse overheden en de grote Amerikaanse multinationals.

Dus werd een andere truc van de farmaceutische industrie en de Chinezen van stal gehaald: creëer verwarring en zorg dat er andere theorieën worden opgezet en in omloop worden gebracht over de herkomst van het coronavirus.

En zo geschiedde.

In de Volkskrant van 17 maart 2023 verscheen een artikel getiteld ‘Genetisch bewijs: wasbeerhond gaf mensheid coronavirus’. Hetzelfde bericht werd verspreid door de Nederlandse staatsomroep en daaraan gelieerde media. Hierin werd de genetische samenstelling beschreven van monsters die de Chinese overheid kort na het uitbreken van de pandemie op de beruchte markt in Wuhan zou hebben genomen. Er is nog geen publicatie beschikbaar, die wordt komend weekeinde verwacht.

Heel toevallig had een Franse onderzoekster Florence Débarre de genetische data gevonden op een website waar de Chinezen ze op had gezet. De Volkskrant schrijft dat de site een plek is waar wetenschappers genetische data uitwisselen.

De Volkskrant heeft (ook) nog geen onderzoek gezien, maar beweert stellig dat er genetisch bewijs is dat de wasbeerhond de mensheid het coronavirus gaf. Dit is een stevige conclusie die, als het waar zou zijn, alle onafhankelijke theorieën over de herkomst van het pandemievirus overboord zou gooien. Het zou de Chinese en ook de Amerikaanse overheid een enorme dienst bewijzen.

Maar wat moeten we met het Volkskrant-artikel?

We weten dat Chinees onderzoek zich over het algemeen kenmerkt door veel methodologisch en statistische fouten en tekortkomingen. Het British Medical Journal heeft hier jarenlang verslag van gedaan. Er zijn geen redenen aan te nemen dat daar nu in tijden van crises verandering in is gekomen.

Maar dit alles belet de wetenschap-communicerende verslaggever van de Volkskrant niet om te concluderen dat er hard bewijs is dat het virus afkomstig is uit illegaal verhandelde wasbeerhonden. Maar dat bewijs is helemaal niet hard. Het is zelfs boterzacht.

De term ‘wetenschapsjournalist’ is een niet-beschermde titel. Beter is wetenschapsjournalisten te benoemen als wetenschaps-communicerende journalisten. Deze groep journalisten kenmerken zich door het vrijwel ontbreken van inhoudelijke kennis. Zij beperken zich veelal tot het napraten van degenen die hen nieuws geven.

Uiteraard is de Rotterdamse veearts Koopmans betrokken bij nadere analysen van de Chinese onderzoeksgegevens die zullen resulteren in een publicatie. Vanzelfsprekend is zij nog enigszins terughoudend en wil ze niet vooruitlopen op de publicatie. Er is niet veel verbeeldingskracht voor nodig om te raden wat de conclusie zal zijn…

Hoewel andere onderzoekers de wasbeerhondtheorie snel weerspraken, heeft de Volkskrant laat zich weer eens gebruiken als doorgeefluik van farmaceutische en Chinese propaganda. De Volkskrant als buikspreekpop van Big Pharma, wie had dat ooit gedacht. Maar ook dat is een ontwikkeling die al jaren geleden in gang is gezet. Hetzelfde zagen we bij andere kranten als NRC, Trouw en AD. Het heeft alles te maken met het ontbreken van inhoudelijke deskundigheid bij de wetenschapsredacties van die kranten. Dat gebrek zou overigens makkelijk gecompenseerd kunnen worden door evenwichtige en onafhankelijke berichtgeving. Maar dat is een brug te ver.

Een reden te meer om deze kranten niet meer te lezen maar om alternatieve media te steunen.

OverNu.nl zal u op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen op het gebied van de wasbeerhond. Ongetwijfeld zal deze zaak leiden tot veel verwarring, onrust, leugens en bedrog.

 

Over de auteur

Dick Bijl

Dick Bijl is oud-huisarts en epidemioloog. Hij is president van de International Society of Drug Bulletins en was jarenlang hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin, een tijdschrift dat onafhankelijk nieuwe farmaceutische producten evalueert voor artsen en apothekers. Bijl schreef meerdere boeken, zoals Het Pillenprobleem en Griep – prikken, slikken of heel voorzichtig niets doen?. Hij promoveerde in 2006 aan de Vrije Universiteit.